Kennisblog

Bij ZYPP zijn we op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en de actuele stand van de jurisprudentie. Die kennis houden we niet voor onszelf, maar die delen we graag met u en onze opdrachtgevers. Zo blijven we niet alleen scherp op de inhoud, maar ook op ontwikkelingen waar wij én onze opdrachtgevers dagelijks mee te maken hebben.

neem contact op
Ineke van Leeuwen genomineerd voor Magna Charta Publieksprijs Bestuursrecht!

Ineke van Leeuwen genomineerd voor Magna Charta Publieksprijs Bestuursrecht!

| Ineke van Leeuwen is genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs Bestuursrecht met haar blog getiteld “Verhouding onteigeningsrecht en planschade: een complex samenspel” ! Ook van mening dat deze blog een…
Lees meer
De aanmaning: Overzicht van de rechtspraak over invordering van verbeurde dwangsommen

De aanmaning: Overzicht van de rechtspraak over invordering van verbeurde dwangsommen

| De bevoegdheid van een bestuursorgaan om verbeurde dwangsommen in te vorderen verjaart door verloop van één jaar na de dag, waarop de dwangsom is verbeurd (art. 5:35 Algemene wet bestuursrecht).…
Lees meer
Handhaving permanente bewoning recreatiewoning: beheerder is belanghebbende

Handhaving permanente bewoning recreatiewoning: beheerder is belanghebbende

| Het aanpakken van permanente bewoning op recreatieparken is geen eenvoudige zaak. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) van 28 november 2018 geeft beheerders van…
Lees meer
Actualiteitenbijeenkomst Omgevingsrecht 10 april 2018

Actualiteitenbijeenkomst Omgevingsrecht 10 april 2018

| Op dinsdagmiddag 10 april a.s. vindt ons halfjaarlijks actualiteitenbijeenkomst omgevingsrecht plaats met als onderwerp Actualiteiten Omgevingsrecht. In het onderstaande treft u het programma van de bijeenkomst aan. Programma actualiteitenbijeenkomst omgevingsrecht 13.00:               Inloop met…
Lees meer
Levert schade aan buurperceel een verzwaarde onderhoudsplicht op voor waterschap?

Levert schade aan buurperceel een verzwaarde onderhoudsplicht op voor waterschap?

| Op 22 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) uitspraak gedaan over de afwijzing van een handhavingsverzoek. Een omwonende vroeg aan een waterschap om het…
Lees meer
Belanghebbende bij een omgevingsvergunning

Belanghebbende bij een omgevingsvergunning

| Het is belangrijk om te weten wie belanghebbende bij een omgevingsvergunning is. Immers, alleen belanghebbenden kunnen bezwaar en (hoger) beroep instellen tegen deze vergunningen. In de uitspraak van de Afdeling…
Lees meer