Niet tevreden over een advocaat?
Bent u niet tevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. Ons kantoor heeft een interne klachtenfunctionaris, die klachten tegen advocaten in behandeling neemt. De interne klachtenprocedure treft u aan in de footer van deze website.

Geschillencommissie Advocatuur
Komen we er onderling niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. ZYPP advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten en Advocatuur zakelijk.

Klik HIER voor de Advocatuur zakelijk.

Klik HIER voor de Advocatuur consumenten.