De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. Eelco de Jong staat geregistreerd op:

  • Bestuursrecht – bestuursprocesrecht, Europees recht, handhavingsrecht, subsidierecht,
  • Omgevingsrecht – milieurecht, natuurbeschermingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht

b. Ineke van Leeuwen staat geregistreerd op:

  • Bestuursrecht – bestuursprocesrecht, handhavingsrecht, subsidierecht
  • Omgevingsrecht – ruimtelijk bestuursrecht

c. Marjolein Mulder staat geregistreerd op:

  • Huurrecht – bedrijfsruimte, woonruimte
  • Verbintenissenrecht

d. Jan Heikens staat geregistreerd op:

  • Huurrecht – bedrijfsruimte, woonruimte

e. Jeroen Kamphuis staat geregistreerd op:

  • Huurrecht – bedrijfsruimte, woonruimte
  • Vastgoedrecht – burenrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht