Privacyverklaring ZYPP advocaten

ZYPP advocaten respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Deze verklaring geeft informatie over de wijze waarop ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. ZYPP advocaten (hierna ook aangeduid als ‘wij’ of ‘ons’) neemt hierbij de wettelijke vereisten in acht die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. ZYPP advocaten verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen zoals het Handelsregister, het Kadaster of van wederpartijen.

Waarom verwerkt ZYPP advocaten uw persoonsgegevens?

ZYPP advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • U hebt ZYPP advocaten toestemming gegeven voor de verwerking;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • De verwerking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting;
  • ZYPP advocaten heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

Waarvoor gebruikt ZYPP advocaten uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Om de door u aan ons gegeven opdracht uit te voeren;
  • Het versturen van digitale nieuwsbrieven (u kunt denken aan informatie op het gebied van onze juridische dienstverlening, nieuwsberichten, aankondigingen en uitnodigingen evenementen en andere informatie gerelateerd aan onze juridische dienstverlening);
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting.

Ondersteuning

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van derde partijen, zoals ICT-bedrijven. Deze partijen kunnen inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Om deze reden sluiten wij met deze partijen een zogenaamde verwerkingsovereenkomst, waarin uw privacy wordt gewaarborgd. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Gebruik cookies door ZYPP advocaten

Ook ZYPP advocaten maakt gebruik van cookies. Graag informeren wij u over de verschillende soorten cookies die geplaatst worden bij een bezoek aan een van onze websites.

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om u als bezoeker de juiste functionaliteit en gebruiksbeleving te bieden. Zo slaan functionele cookies uw voorkeuren op voor onder meer taal en inlogstatus. Functionele cookies worden altijd geplaatst, nu deze essentieel zijn voor het goed functioneren van onze websites. Het niet geven van toestemming voor het plaatsen van cookies heeft geen gevolgen voor functionele cookies.

Analytische cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

ZYPP advocaten heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten met betrekking tot Google Analytics. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers.

Wij gebruiken een cookie van Google Analytics voor het optimaliseren van onze website om het bezoekgemak te bevorderen. Concreet houden wij bij:
• Het aantal bezoekers op onze webpagina’s
• De tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
• De volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
• Het optimaliseren van de website

Wij meten met Google Analytics op het zypp.nl-domein.

Analytische cookies worden altijd geplaatst. Het niet geven van toestemming voor het plaatsen van cookies heeft geen gevolgen voor analytische cookies.

Social media cookies

Eventuele video’s en geluidsfragmenten die u op onze website bekijkt of beluistert, kunt u door middel van buttons delen via social media.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. ZYPP advocaten heeft daar geen invloed op.
1. Facebook
2. LinkedIn
3. Twitter
4. Google+
5. YouTube
6. Vimeo

Overig

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden.

Welke rechten hebt u?

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten, waaronder het recht op inzage, het recht op verwijdering van uw gegevens en het recht op correctie of aanvulling van uw gegevens. Wilt u gebruik maken van uw rechten in het kader van de AVG dan kunt u zich richten tot ZYPP advocaten via e-mailadres: info@zypp.nl of via telefoonnummer 026-702 47 87.

Tot slot heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

ZYPP advocaten mag dit privacy statement eenzijdig wijzigen. U kunt de meest actuele versie van ons privacy statement op onze website raadplegen.