Kennisblog

Handhaving permanente bewoning recreatiewoning: beheerder is belanghebbende

Handhaving permanente bewoning recreatiewoning: beheerder is belanghebbende

Het aanpakken van permanente bewoning op recreatieparken is geen eenvoudige zaak. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) van 28 november 2018 geeft beheerders van recreatieparken een steuntje in de rug als zij tegen permanente bewoning willen optreden.

Handhaving permanente bewoning recreatiewoning. Wat was er aan de hand in deze zaak?

Op bungalowpark De Horn te Dirkshoorn wordt permanent gewoond in recreatiewoningen. De beheerder van het park, Lecc Exploitatie De Horn B.V., vraagt het gemeentebestuur om handhavend op te treden tegen de permanente bewoning.

Het gemeentebestuur verklaart het verzoek niet-ontvankelijk. Volgens het gemeentebestuur is de beheerder geen belanghebbende bij het verzoek om handhaving. De beheerder is namelijk geen eigenaar van de percelen, waarop het verzoek om handhaving ziet.

De beheerder kan zich niet verenigen met het standpunt van het gemeentebestuur en gaat in beroep.

Beheerder is wel belanghebbende bij verzoek om handhaving

Zowel de rechtbank als de AbRvS zijn van oordeel dat de beheerder wel belanghebbende is. Volgens beide bestuursrechters is het niet uitgesloten dat de beheerder nadelige gevolgen ondervindt van de permanente bewoning op het park. Zo kunnen inkomsten teruglopen van recreatieve voorzieningen. Ook is het niet ondenkbaar dat de beheerder extra kosten moet maken, bijvoorbeeld doordat hij extra afval te verwerken heeft.

Kortom, de beheerder is belanghebbende bij verzoeken om handhaving die zien op het door hem beheerde recreatiepark. Het is nu aan het gemeentebestuur om een inhoudelijk besluit te nemen op het verzoek. Voor de volledige tekst van de uitspraak zie: AbRvS 28 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3884.

Meer weten of contact opnemen met onze specialist Ineke? Neem contact op!

terug naar overzicht