Zakelijke rechten

“Op een perceel ten gunste waarvan in 1909 een recht van overpad werd gevestigd, wil ik nu twaalf recreatiewoningen bouwen. Is deze oude erfdienstbaarheid ook te gebruiken door de eigenaars van de nieuw te bouwen woningen?”


Als partijen zaken met elkaar willen doen op het gebied van vastgoed, komt het ook aan op de vorm waarin afspraken worden gegoten.

Zakelijke rechten en kwalitatieve verplichtingen moeten worden neergelegd in een notariële akte en kunnen slechts een “dulden” of “niet doen” inhouden. Naast zakelijke rechten kunnen met betrekking tot vastgoed ook persoonlijke rechten zoals huur, kwalitatieve rechten en kettingbedingen worden afgesproken.

Advocaat zakelijk recht

Voor u kunnen we de voor- en nadelen van de beschikbare alternatieven op een rij zetten en tegen elkaar afwegen. In dit verband kan het ook nodig zijn om verjaringsaspecten tegen het licht te houden, ook omdat in de afgelopen jaren de jurisprudentie op dit vlak sterk is ontwikkeld en aangescherpt.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat zakelijk recht.

neem contact op