Kennisblog

Werkelijkheid bij de bouw wijkt af van de “artist impressions” in de verkoopbrochure. Toch conform?

Werkelijkheid bij de bouw wijkt af van de “artist impressions” in de verkoopbrochure. Toch conform?

Een VvE stelde een vordering in tegen de verkoper van de appartementsrechten (zie: ECLI:NL:RBROT:2016:9961). De VvE stelde dat de verkoper op grond van de koopovereenkomst verplicht was een glazen dak te realiseren over de binnenplaats. De VvE beriep zich er onder meer op dat in verkoopgesprekken steeds zou zijn gesproken over een overkapping. Ook in de maquettes die tijdens de verkoopgesprekken zijn getoond en op digitale visualisaties die bij de koopovereenkomst en in de kopersmap zijn verstrekt, was de binnenplaats voorzien van een dak. Het dak komt ook voor op tekeningen bij de oorspronkelijke omgevingsvergunning. In een brief van de Gemeente Rotterdam wordt aangegeven dat de glazen kap uit de oorspronkelijke aanvraag tot een omgevingsvergunning is komen te vervallen.

Werkelijkheid bij de bouw wijkt af van de verkoopbrochure. Toch conform?

De rechtbank moest nagaan of de bewoners uit de ‘artist impressions’ mochten afleiden dat de binnenplaats zou worden voorzien van een glazen dak. De conclusie was dat dit niet het geval was: op de tekeningen was volgens de rechtbank hooguit een soort luifel te zien. Van betekenis was ook dat de verkoopbrochure vermeldde: ‘Alle genoemde afmetingen, teksten en impressies geven een zo goed mogelijk beeld van The Red Apple. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.’ Ook de maquettes konden niet tot een ander oordeel leiden omdat daarin niet daarin nagenoeg geen details waren uitgewerkt en sprake was van meerdere maquettes, met én zonder overkapping.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen.

terug naar overzicht