Kennisblog

Bij ZYPP zijn we op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en de actuele stand van de jurisprudentie. Die kennis houden we niet voor onszelf, maar die delen we graag met u en onze opdrachtgevers. Zo blijven we niet alleen scherp op de inhoud, maar ook op ontwikkelingen waar wij én onze opdrachtgevers dagelijks mee te maken hebben.

neem contact op
Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

| Momenteel heeft het coronavirus een ongekende impact op iedereen. Het team van ZYPP advocaten wil graag al het mogelijke doen om u als relatie bij te staan in deze moeilijke…
Lees meer
Kan een koopovereenkomst per WhatsApp worden ondertekend?

Kan een koopovereenkomst per WhatsApp worden ondertekend?

| In de wet is vastgelegd dat de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak (een woning), wanneer koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van…
Lees meer
Is de ‘monddood-clausule’ op zijn retour?

Is de ‘monddood-clausule’ op zijn retour?

| In notariële leveringsakten komt met enige regelmaat de bepaling voor dat koper geen bezwaar mag maken tegen toekomstige bouwplannen van verkoper. Deze bepaling is doorgaans versterkt met een boeteclausule. In…
Lees meer
Te weinig vloeroppervlak? Makelaar aansprakelijk voor verkeerd opmeten?

Te weinig vloeroppervlak? Makelaar aansprakelijk voor verkeerd opmeten?

| De afgelopen jaren is steeds meer nadruk komen te liggen op de verantwoordelijkheid van makelaars om oppervlakten te berekenen conform de ‘branchebrede meetinstructie’ gebaseerd op de NEN 2580 norm. In…
Lees meer
Werkelijkheid bij de bouw wijkt af van de “artist impressions” in de verkoopbrochure. Toch conform?

Werkelijkheid bij de bouw wijkt af van de “artist impressions” in de verkoopbrochure. Toch conform?

| Een VvE stelde een vordering in tegen de verkoper van de appartementsrechten (zie: ECLI:NL:RBROT:2016:9961). De VvE stelde dat de verkoper op grond van de koopovereenkomst verplicht was een glazen dak…
Lees meer