Overheid & Schade

De gemeente neemt een besluit, waardoor uw bedrijf minder goed bereikbaar is en omzet misloopt. Wat kunt u daartegen doen?


Overheidsorganen, van gemeenten tot het Rijk, nemen dagelijks vele besluiten en verrichten daarnaast allerlei uitvoeringshandelingen. Deze besluiten en uitvoeringshandelingen zijn – meestal – in het algemeen belang. Dit neemt echter niet weg dat ze schade kunnen toebrengen aan bedrijven en particulieren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • de afsluiting van een (snel)weg vanwege groot onderhoud, waardoor benzinestations en wegrestaurants niet bereikbaar zijn en omzetschade lijden;
  • de komst van een groot nieuw schoolgebouw nabij uw woning, waardoor uw woning in waarde vermindert;
  • de onterechte weigering van een vergunning, waardoor u niet of pas veel later met de (vergunde) activiteiten kunt starten;
  • het niet nakomen van een overeenkomst door de overheid.

Overheid & Schade

Bij schade, toegebracht door de overheid, wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen. Bij rechtmatig overheidshandelen is het optreden van de overheid – het besluit of de uitvoeringsmaatregel – als zodanig rechtmatig. De gevolgen van een dergelijk optreden kunnen voor één of enkele partij(en) echter zodanig onevenredig zijn, dat een schadevergoeding vereist is. Planschade en nadeelcompensatie zijn voorbeelden van een schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden.

Schade advocaat

Bij onrechtmatig overheidshandelen heeft de overheid een fout gemaakt. De schade als gevolg van deze fout of fouten dient te overheid te vergoeden. In onze praktijk adviseren wij over schade door zowel rechtmatig als onrechtmatig overheidshandelen.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze schade advocaat.

neem contact op