Koop & Verkoop

“Pas kort geleden ontdekte ik een gebrek aan het dak van de door mij gekochte bedrijfshal. Drie jaar geleden kreeg ik die geleverd: kan ik de verkoper nog met succes aanspreken op non-conformiteit?”


Bij overeenkomsten die betrekking hebben op de koop en verkoop van vastgoed is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en mogelijke problemen te voorkomen.

In de precontractuele fase spelen elementen als de mededelingsplicht en onderzoeksplicht een rol, naast eventuele toepasselijkheid van het schriftelijkheidsvereiste met de wettelijke bedenktijd. Na het sluiten van de koopovereenkomst komen soms juridische of feitelijke gebreken (non-conformiteit) aan het licht. Mogelijk doet een partij met succes een beroep op een ‘wilsgebrek’ zoals dwaling of bedrog.

Advocaat koopovereenkomst

Met u kunnen we onder meer nagaan of een overeenkomst nietig of vernietigbaar is en of de over en weer geleverde prestaties wel aan de verwachtingen voldoen. Daarbij hebben we een scherp oog voor eventuele termijnen die kunnen verstrijken.

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat koopovereenkomst.

neem contact op