Huur & Verhuur

Mijn huurder en ik hebben in de huurovereenkomst afgesproken dat de huurtermijn na drie jaar eindigt, maar nu zegt hij dat die afspraak niet geldt en hij niet weg hoeft.


Het huurrecht is op vele manieren verweven met het dagelijks en het professionele leven: bijvoorbeeld bij het (ver-)huren van een woning, of het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst voor kantoorruimte, winkelruimte of opslag. Maar het adagium “afspraak is afspraak” geldt in het huurrecht niet altijd.

We hebben ruime ervaring met adviseren en procederen over huur en verhuur van bedrijfsruimte, woonruimte en overige ruimten. Bij ZYPP zijn we uitstekend thuis in vraagstukken over renovatie en sloop van verhuurd vastgoed, opzegging en (tussentijdse) beëindiging van lopende huurovereenkomsten, ontruimingen, huurprijsherzieningen en indeplaatsstellingen. Een speciaal aandachtsgebied binnen het huurrecht betreft de exploitatie van recreatie-onroerend goed, waaronder de begeleiding van herstructureringen van camping of park.

Advocaat huurrecht

Daarnaast staan we u graag met (praktische) raad en daad terzijde bij het opstellen en aangaan van nieuwe en/of vervangende huurovereenkomsten. Zo weten we wanneer de rechterlijke goedkeuring van een afwijkend beding nodig is en wanneer u wél vrij bent een afwijkende afspraak te maken. We brengen in kaart wat de gevolgen kunnen zijn van onderhuur en hoe discussies over onderhoud, gebreken en servicekosten worden vermeden. We helpen onze opdrachtgevers niet alleen de valkuilen in het huurrecht te vermijden, maar óók de ruimte op te zoeken.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

neem contact op