Kennisblog

Redelijkheid en billijkheid bij beëindiging van onbeschermde huur

Redelijkheid en billijkheid bij beëindiging van onbeschermde huur

Lees in dit blog hoe de (aanvullende werking van de) redelijkheid en billijkheid van invloed kan zijn op de beëindiging van onbeschermde huur.

Het speelveld van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid bij opzegging van huurovereenkomsten is nog redelijk onbekend terrein met vele hobbels en gaten. In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat het van zowel de rechter als van de procespartijen nog heel wat stuurmanskunst vergt om in het kader van een beroep op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid de juiste stellingen te betrekken en de aan te voeren feiten en omstandigheden in de juiste sleutel te plaatsen. De toekomst zal laten zien of en zo ja, hoe snel de praktijk met deze materie leert om te gaan, nog daargelaten dat het recht zich op dit gebied ongetwijfeld nog (veel) verder zal ontwikkelen.”

Met deze afsluiting eindig ik mijn artikel “Opzegging van huurovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd (met en) zonder contractuele of wettelijke beëindigingsregeling ex artikel 6:248 BW en 7:228 BW.” Het artikel is gepubliceerd in WR Tijdschrift voor Huurrecht, WR 2021/18. Voor wie het artikel wil lezen, klik HIER.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Jan.

terug naar overzicht