Algemeen bestuursrecht

De overheid weigert subsidie te verstrekken voor een duurzame ontwikkeling? Of een derde heeft met een beroep op de Wob informatie opgevraagd, maar u wilt niet dat dat openbaar wordt?


Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het adviseren en procederen voor en tegen de overheid.

Wij adviseren en procederen regelmatig over subsidies die door het Rijk, provincies of gemeenten aan non-profitinstanties en bedrijven worden verstrekt. Bijvoorbeeld omdat gemeentebesturen in tijden van bezuiniging langlopende subsidierelaties willen wijzigen of zelfs beëindigen.

Ten slotte verlenen wij juridische bijstand in zaken waar het gaat om het verkrijgen van overheidsinformatie. Voor een goed functionerende overheidsorganisatie is openbaarheid van overheidsorganisatie van wezenlijk belang. De openbaarheid van informatie wordt gewaarborgd – tot op zekere hoogte – in de Wet openbaarheid van bestuur. Onze advocaten adviseren en procederen met regelmaat over geschillen die betrekking hebben op de Wet openbaarheid van bestuur.

Bestuursrecht advocaat nodig?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat bestuursrecht.

neem contact op