Kennisblog

Bij ZYPP zijn we op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en de actuele stand van de jurisprudentie. Die kennis houden we niet voor onszelf, maar die delen we graag met u en onze opdrachtgevers. Zo blijven we niet alleen scherp op de inhoud, maar ook op ontwikkelingen waar wij én onze opdrachtgevers dagelijks mee te maken hebben.

neem contact op
Overheidsmaatregel of herstructurering?

Overheidsmaatregel of herstructurering?

| Veel recreatie-objecten in ons land staan op een van de ondernemer gehuurd perceeltje in een recreatiepark. Is de ondernemer aangesloten bij de RECRON, dan zijn op deze huurovereenkomsten in de…
Lees meer
Seminar 'Stand van het omgevingsrecht' 29 november 2018, kasteel Maurick

Seminar ‘Stand van het omgevingsrecht’ 29 november 2018, kasteel Maurick

| Op donderdagmiddag 29 november a.s. organiseert ZYPP advocaten in Kasteel Maurick te Vught de seminar stand van het omgevingsrecht. Een studiemiddag met als thema: ‘Stand van het omgevingsrecht’. De belangrijkste…
Lees meer
Bevoegdheid rechter bij schade door Tracébesluit?

Bevoegdheid rechter bij schade door Tracébesluit?

| Tracébesluiten op grond van de Tracéwet maken de aanleg of aanpassing (verbreding) van rijkswegen, spoorwegen of vaarwegen mogelijk. Hoewel Tracébesluiten het algemeen belang dienen, veroorzaken deze besluiten ook regelmatig schade.…
Lees meer
Kan een koopovereenkomst per WhatsApp worden ondertekend?

Kan een koopovereenkomst per WhatsApp worden ondertekend?

| In de wet is vastgelegd dat de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak (een woning), wanneer koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van…
Lees meer
Termijn aanzeggingsverplichting is spijkerhard

Termijn aanzeggingsverplichting is spijkerhard

| De Wet doorstroming huurmarkt 2015 maakt het onder omstandigheden mogelijk om tijdelijk woonruimte te verhuren zonder dat verhuurder gebonden is aan de wettelijke opzegginsgronden. Wanneer de huurovereenkomst voldoet aan de…
Lees meer
Is de ‘monddood-clausule’ op zijn retour?

Is de ‘monddood-clausule’ op zijn retour?

| In notariële leveringsakten komt met enige regelmaat de bepaling voor dat koper geen bezwaar mag maken tegen toekomstige bouwplannen van verkoper. Deze bepaling is doorgaans versterkt met een boeteclausule. In…
Lees meer