Omgevingsrecht

Kan ik een fietsenstalling bij mijn bedrijfspand vergunningvrij bouwen?


Het omgevingsrecht ziet op regels die betrekking hebben op de fysieke ruimte. Gedacht kan worden aan vraagstukken als:

  • Waar kunnen nieuwe woningen gebouwd worden?
  • Is een uitbreiding van de veestapel in de buurt van een beschermd natuurgebied mogelijk?
  • Hoeveel geluid of geur mag mijn horecabedrijf produceren?
  • Voor welke aanpassingen aan een monument is een vergunning nodig?
  • Wat zijn mijn rechten als mijn buurman een opbouw op zijn garage wil realiseren?
  • Kan het waterschap een last onder dwangsom opleggen voor het onttrekken van grondwater als ik daarvoor geen vergunning heb gekregen?

Of u nu een bedrijf, instelling of een overheidslichaam vertegenwoordigt dan wel als particulier voor uw belangen wil opkomen; wij staan een veelheid aan partijen bij die rechtsbijstand wensen op het gebied van het omgevingsrecht. Daartoe behoren de rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, instellingen, bedrijven, projectontwikkelaars, bewonersverenigingen en particulieren.

Advocaat omgevingsrecht

Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van het omgevingsrecht. Wij treden niet alleen al vele jaren op als advocaat, maar zijn ook actief als docent, arbiter, lid van bezwaarschriftencommissies of auteur van vakbladen. Dat betekent dat wij uw belang niet alleen met kennis en kunde behartigen, maar ook met overtuiging. Wij weten waar we het over hebben. Dat maakt het verschil!

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat omgevingsrecht.

neem contact op