Herstructurering en opzetten exploitatiestructuur recreatieparken

“Ik wil mijn recreatiebedrijf anders inrichten, hoe kan ik de contracten met de huurders beëindigen?”


Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in de recreatiepraktijk. Als Kennispartner en TopSupplier van de HISWA-RECRON zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen die spelen op recreatieparken. Zo staan wij recreatieondernemers die hun park willen uitbreiden bij in het vergunningtraject. Helpen wij recreatieondernemers die hun park willen vernieuwen (herstructureren) bij het opzeggen van de lopende huurovereenkomsten zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe invulling. Ook kunnen wij recreatieondernemers adviseren bij het opzetten en inrichten van de exploitatie.

Advocaat herstructurering en opzetten exploitatiestructuur recreatieparken

Er ontstaan soms conflicten tussen de recreatieondernemer en de huurders of eigenaren van een recreatiewoning. Denk daarbij aan het doorbelasten voor onderhoud of het (door)leveren van nutsvoorzieningen. Onze advocaten staan de recreatieondernemer graag bij in dit soort discussies, zodat er duidelijkheid wordt gecreëerd en weer rust komt op het park.

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat gespecialiseerd in herstructurering en opzetten exploitatiestructuur recreatieparken.

neem contact op