Kennisblog

Bij ZYPP zijn we op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en de actuele stand van de jurisprudentie. Die kennis houden we niet voor onszelf, maar die delen we graag met u en onze opdrachtgevers. Zo blijven we niet alleen scherp op de inhoud, maar ook op ontwikkelingen waar wij én onze opdrachtgevers dagelijks mee te maken hebben.

neem contact op
Planschade: aard en omvang van de schade toch relevant voor omvang NMR?

Planschade: aard en omvang van de schade toch relevant voor omvang NMR?

| Planschade komt in beginsel nooit volledig voor vergoeding in aanmerking. In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat (plan)schade die valt binnen het normaal maatschappelijk risico (NMR) voor rekening van…
Lees meer
overstap Jan Heikens naar ZYPP advocaten gepubliceerd in Mr-online

overstap Jan Heikens naar ZYPP advocaten gepubliceerd in Mr-online

| Mr-online heeft in de uitgave van 15 januari in de rubriek “Overstap van de week” een mooi artikel gewijd aan de overstap van Jan Heikens naar ons kantoor! Klik op onderstaande…
Lees meer
Ineke van Leeuwen genomineerd voor Magna Charta Publieksprijs Bestuursrecht!

Ineke van Leeuwen genomineerd voor Magna Charta Publieksprijs Bestuursrecht!

| Ineke van Leeuwen is genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs Bestuursrecht met haar blog getiteld “Verhouding onteigeningsrecht en planschade: een complex samenspel” ! Ook van mening dat deze blog een…
Lees meer
Symposium 'Actualiteiten Omgevingsrecht' 10 oktober 2019 te Arnhem

Symposium ‘Actualiteiten Omgevingsrecht’ 10 oktober 2019 te Arnhem

| Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen rondom PAS? Is de paniek terecht? Tijdens het halfjaarlijks symposium ‘Actualiteiten Omgevingsrecht’ van SAM advocaten nemen Eelco de Jong en Ineke van Leeuwen u mee…
Lees meer
De aanmaning: Overzicht van de rechtspraak over invordering van verbeurde dwangsommen

De aanmaning: Overzicht van de rechtspraak over invordering van verbeurde dwangsommen

| De bevoegdheid van een bestuursorgaan om verbeurde dwangsommen in te vorderen verjaart door verloop van één jaar na de dag, waarop de dwangsom is verbeurd (art. 5:35 Algemene wet bestuursrecht).…
Lees meer
Verhouding onteigeningsrecht en planschade: een complex samenspel

Verhouding onteigeningsrecht en planschade: een complex samenspel

| Gerechtelijke uitspraken over de verhouding tussen de schadeloosstelling in het onteigeningspoor en een tegemoetkoming in de planschade zijn schaars. In de praktijk ontstaan echter met regelmaat vragen over de grensafbakening…
Lees meer