Natuurbescherming

Staat de aanwezigheid van vleermuizen in de weg aan het realiseren van mijn bouwplan? En hoe zit het eigenlijk met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)?


Natuurbescherming en duurzaamheid zijn in toenemende mate aan de orde bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om ervoor te zorgen dat onze omgeving ook voor onze kinderen leefbaar blijft worden strikte regels gesteld door zowel de Nederlandse als de Europese wetgever. Deze regels gaan onder meer over het behoud en de bescherming van bestaande natuurgebieden, de ontwikkeling van nieuwe gebieden en de bescherming van flora en fauna. De regels op dit terrein zijn, mede door het internationale aspect, behoorlijk complex. Wij wijzen u graag de weg in dit interessante ‘bos’ van wetgeving en rechtspraak.

Advocaat natuurbescherming nodig?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat natuurbescherming.

neem contact op