Burenrecht

“Mijn buurman heeft een dakterras gemaakt en kijkt nu rechtstreeks in mijn tuin, mag dat?”


Het burenrecht regelt de onderlinge rechten en plichten van buren. De regels zijn opgesteld om hinder te voorkomen. Denk daarbij aan beplanting nabij de erfgrens, grensoverschrijdende bouwwerken, privacy en het gebruiken van elkaars erf.

Advocaat burenrecht nodig?

Wanneer buren met elkaar in conflict komen, lopen de emoties vaak hoog op. Wat voor een buitenstaander een klein en oplosbaar geschil lijkt, kan voor de strijdende partijen heel principieel liggen. Onze advocaten kunnen u in die situaties met raad en daad bijstaan. Indien blijkt dat een oplossing niet mogelijk is, kunnen zij namens u de zaak voorleggen aan de rechter.

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat burenrecht.

neem contact op