Bouwen en ontwikkelen

U bent ontwikkelaar en stuit op problemen bij de voortgang van de bestemmingsplanprocedure? Of u heeft een omgevingsvergunning, maar derden hebben een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Wat nu?


Onze advocaten zijn gespecialiseerd in juridische problemen rondom het bouwen en ontwikkelen van ruimtelijke projecten. Dit kan gaan om het bouwen van een kantoorgebouw, de aanleg van nieuwe infrastructuur of iets schijnbaar eenvoudigs zoals het realiseren van een bijgebouw.

Bestemmingsplan

Een van de eerste vragen bij een nieuw bouwplan is: Past het in het bestemmingsplan of omgevingsplan. Het antwoord op deze vraag is van groot belang voor het bepalen van de volgende stappen van deze ontwikkeling. Als de ontwikkeling passend is, dan is daarmee een eerste horde genomen. Als de ontwikkeling nog niet is opgenomen in het bestemmingsplan of omgevingsplan dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden om uw project gerealiseerd te krijgen.

Ook voor procedures tegen bestemmingsplannen kunt u bij ons terecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de bestuursrechter die oordeelt een nieuw bestemmingsplan of omgevingsplan. Wij hebben veel ervaring met procedures bij de Raad van State en adviseren u graag over de kansen en risico’s. Liever nog lossen wij het voor u op in het voortraject. Dat scheelt u vaak veel tijd en geld!

Omgevingsvergunning

Voor het bouwen van een bouwwerk is bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Ook voor het slopen van een bouwwerk of het aanpassen van aan monument is veelal een omgevingsvergunning nodig. Het wettelijk kader voor deze omgevingsvergunningen ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, afgekort Wabo. Over de ins-en-outs van de Wabo adviseren wij u graag.

Vergunningvrij bouwen

Hoofdregel is dat voor het bouwen van een bouwwerk een omgevingsvergunning vereist is. Vergunningvrij bouwen is de uitzondering op de regel. Het vergunningvrij bouwen is geregeld in het Besluit omgevingsrecht. Tegenwoordig is het bouwen van bouwwerken in toenemende mate vergunningvrij. Dit is het mooie resultaat de vermindering van de regeldruk door de overheid.

Advies over bouwen en ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat omgevingsrecht.

neem contact op