Beslag- en Executierecht

“Mijn debiteur wil zijn woning verkopen, maar ik krijg nog geld van hem, wat kan ik doen?”


Een juridische procedure kan kostbaar en tijdrovend zijn. Dan is het wel prettig dat de wederpartij aan het einde van een procedure ook daadwerkelijk tot betaling over gaat. In de praktijk komt het helaas vaak voor dat je weliswaar een veroordelend vonnis hebt, maar dat de wederpartij geen verhaal biedt of niet vrijwillig tot betaling over gaat. Het beslag- en executierecht biedt dan uitkomst.

Zo is het mogelijk om voorafgaand aan een procedure (conservatoir) beslag te leggen op vermogensbestanddelen van de wederpartij. Wanneer dit beslag doel treft, heb je de zekerheid dat er aan het einde van de procedure ook daadwerkelijk geld is. Treft het beslag geen doel, dan kan weloverwogen de keuze worden gemaakt of het wel zinvol is om een procedure te starten.

Wanneer de wederpartij niet vrijwillig gehoor geeft aan een veroordelend vonnis, kunnen executiemaatregelen worden getroffen om het geld alsnog te incasseren. U kunt dan denken aan beslag op bankrekeningen en het verkopen van goederen die eigendom zijn van de wederpartij.

Advocaat beslag- en executierecht

Onze advocaten kunnen u bijstaan bij het leggen van beslag en het treffen van executiemaatregelen om uw vordering te incasseren. Ook wanneer er beslag bij u is gelegd of u wordt geconfronteerd met executiemaatregelen, kunt u bij ons terecht.

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat beslag- en executierecht.

neem contact op