Jeroen Kamphuis

Jeroen Kamphuis (1985) studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als afstudeerrichting burgerlijk recht.

Jeroen Kamphuis

Jeroen Kamphuis heeft tijdens zijn studie gewerkt als (buiten)griffier op de sectie strafrecht van de rechtbank Zutphen. Daarbij heeft Jeroen ervaren dat je als advocaat echt verschil kunt maken in een zaak.

Na zijn afstuderen in 2009 is Jeroen zijn loopbaan gestart bij Hekkelman advocaten (nadien Stellicher advocaten). Jeroen heeft zich daarbij gespecialiseerd in het civiele vastgoed met een bijzondere aandacht voor vragen die spelen bij recreatieondernemers en de ontwikkeling van recreatieparken. Voor advies en procedures op het gebied van koop, huur of burenrecht kunt u bij Jeroen terecht.

Jeroen is oprecht betrokken bij de belangen van zijn cliënten. Duidelijke taal, afspraken nakomen en een nuchtere kijk op zaken zijn typerend voor de werkwijze van Jeroen. Een goede praktische oplossing geniet de voorkeur boven een lange kostbare procedure. Wanneer procederen onvermijdelijk is, gaat Jeroen graag de strijd aan, waarbij op voorhand duidelijkheid wordt verschaft over de kosten, kansen en risico’s, zodat de cliënt achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Jeroen heeft zich in 2018 bij ZYPP advocaten aangesloten. Juist de kleine maar zeer gespecialiseerde setting, maakt dat de belangen van de cliënten optimaal kunnen worden bediend tegen betaalbare tarieven. Deze filosofie sluit uitstekend aan bij de werkwijze van Jeroen.

neem contact op

Opleiding

  • Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2009)
  • Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht (2015) cum laude afgerond

Specialisme

  • Koop / verkoop onroerend goed
  • Huur / verhuur bedrijfs- en woonruimte
  • Zakelijke rechten (waaronder erfdienstbaarheden, erfpacht, opstalrecht) en verjaringsvraagstukken
  • Burenrecht
  • Herstructurering en opzetten exploitatiestructuur recreatieparken
  • Beslag- en executierecht

Publicaties

  • Gebouw of ongebouwd, that’s the question, gepubliceerd in Tijdschrift Huurrecht in de praktijk, nr. 1, 2014.
  • Naschrift bij artikel ‘Gebouwd of ongebouwd, that’s the question’, in Tijdschrift Huurrecht in de praktijk, nr. 1, 2015.

Leer al onze specialisten kennen