Jan Heikens

Jan Heikens (1962) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jan Heikens

Jan Heikens (1962) heeft gestudeerd in Groningen. Na zijn diensttijd is hij in 1990 gaan werken bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Daar heeft hij ervaring opgedaan op verschillende rechtsgebieden. In 1995 heeft Jan de specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) gevolgd. In 1997 is hij verhuisd naar Arnhem. Als partner bij De Kempenaer Advocaten gaf hij leiding aan de sectie huurrecht. In die periode heeft hij zich op zijn vakgebied ontwikkeld tot superspecialist.

In oktober 2019 is Jan overgestapt naar ZYPP advocaten.

Naast zijn praktijk als huurrechtadvocaat is Jan sinds 2017 werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Tevens is hij docent bij verschillende onderwijsinstituten, waaronder het opleidingscentrum voor de rechterlijke macht (SSR) en de VHA.

Sinds 2002 is Jan redactielid van het tijdschrift voor Huurrecht WR. Daarnaast is hij lid van de redactie van de Groene Serie Huurrecht. Ook is hij een van de auteurs van de jaarlijkse editie van het Huurrechtmemo.

Jan behoort tot de absolute top op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte. Hij treedt op voor commerciële huurders en verhuurders en wordt regelmatig door collega-advocaten gevraagd voor een second opinion of voor procesondersteuning. Door zijn ervaring als raadsheer-plaatsvervanger is hij goed in staat in zijn advisering ook het perspectief van de rechter mee te nemen.

 

neem contact op

Opleiding

 • Nederlands recht, RUG 1981
 • Specialisatieopleiding VHA, OSR 1995

Specialisme

 • Huurrecht (opstellen huurcontracten, kwalificatie, beëindiging, opzegging en ontbinding, ontruiming, renovatie, sloop en nieuwbouw, gebrekenregeling, nakoming, exploitatieverplichting, connexiteit, huur en faillissement, huur en concurrentie, mededinging, (ver)huur van zorgvastgoed, huur en franchise, retail, afwijkende bedingen, verjaring, huurprijsherziening, indeplaatsstelling, change of control, tijdelijke verhuur, Leegstandwet)
 • Procesadvies bij hoger beroep (strategisch advies, opstellen en meelezen processtukken, cocounsel)
 • VvE recht (wijziging splitsingsakte, vervangende machtiging kantonrechter, nakoming bestemmingsclausules)
 • Advies bij projectontwikkeling en herstructurering/renovatie van vastgoedobjecten
 • Second opinion

Nevenactiviteiten

 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag
 • Docent bij verschillende onderwijsinstituten, waaronder het opleidingscentrum voor de rechterlijke macht (SSR) en de VHA
 • Redactielid van het tijdschrift voor Huurrecht WR
 • Redactielid en (mede)auteur van de Groene Serie Huurrecht
 • (Mede)auteur van de jaarlijkse editie van het Huurrechtmemo
 • bestuurslid VHA Vereniging van Huurrecht Advocaten

Lidmaatschappen

 • Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
 • Vereniging van Vastgoed Juristen (VVJ)

Publicaties

 • Noot onder Hoge Raad 8 november 2002, WR 2003/1
 • Noot onder Hof ‘s-Hertogenbosch 12 februari 2003, WR 2003/69
 • ROZ-voorwaarden: de standaard voorbij?, WR 2004/68
 • Noot onder Hof Amsterdam 4 mei 2006, WR 2007/13
 • Renovatie: enkele overpeinzingen, J.K. Six-Hummel, J.M. Heikens en P.M. Gompen, WR 2007/54
 • De nieuwe ROZ-bepalingen winkelruimte (versie 2008), WR 2008/119
 • Noot onder Hof Arnhem 1 september 2009, WR 2009/119
 • Noot onder Kantonrechter Groningen 13 april 2011, WR 2011/103
 • Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen, WR 2012/68
 • (Her)overweging van het 290/230a-stelsel, Verslag door mr. J.M. Heikens van de gelijknamige workshop op het VHA-lustrumcongres d.d. 12 oktober 2012 onder leiding van mr. M.F.A. Evers en mr. T.H.G. Steenmetser, WR 2012/145
 • Noot onder Kantonrechter ‘s-Gravenhage 10 mei 2012, WR 2013/43
 • Noot onder Hoge Raad 9 augustus 2013 (Stern/Gulf), WR 2013/133
 • Noot onder Kantonrechter Eindhoven 4 november 2014, WR 2015/38
 • Wat vindt de rechtspraak van het nieuwe ROZ—model bedrijfsruimte 230a?, J.M. Heikens en L. Vrakking, WR 2015/104

Leer al onze specialisten kennen