Eelco de Jong

Eelco de Jong (1968) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met als afstudeerrichting bestuursrecht.

Eelco de Jong

Na zijn afstuderen is Eelco de Jong zijn loopbaan gestart bij een aantal gemeenten om vervolgens als senior-secretaris bij de rechtbank te gaan werken. Alvorens als advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen in dienst te treden, is Eelco een aantal jaren docent aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam geweest. Als advocaat heeft Eelco met name een bestuursrechtelijke praktijk. Eelco heeft veelvuldig overheden en zorginstellingen bijgestaan. Daarnaast staat Eelco veel recreatieondernemers en ontwikkelaars bij. Naast zijn advocatenpraktijk is Eelco veelgevraagd docent/spreker en publiceert hij regelmatig in vaktijdschriften.

Kenmerkend voor Eelco als advocaat is zijn betrokkenheid bij de cliënt en zijn grote kennis van het bestuursrecht. Als advocaat is Eelco doelgericht, hij streeft ernaar het doel van zijn cliënten via de kortste weg te bereiken en tegen zo laag mogelijke kosten.

neem contact op

Opleiding

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen, 1992

Specialisme

 • bestuursrechtelijke handhaving (last onder dwangsom, bestuursdwang en boetebesluiten);
 • bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;
 • nadeelcompensatie;
 • overheidsaansprakelijkheid;
 • gebieds- en soortenbescherming (Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet);
 • algemeen bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht en met name subsidierecht).

Nevenactiviteiten

 • voorzitter regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat;
 • docent bestuursprocesrecht Nederlandse Orde van Advocaten;
 • docent bouwregelgeving (inclusief handhaving) Geoplan;
 • docent overheidsaansprakelijkheid Segment;
 • docent Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet Berghauser Pont Academy;
 • docent omgevingsrecht Academie voor Vastgoed (opleidingsinstantie van NVM);

Publicaties

 • Natuur en Ruimte, tezamen met mr. drs. L. Boerema, Berghauser Pont 2012;
 • Schriftelijke leergang Subsidierecht (Jurisdidact 2013);
 • Diverse annotaties in Gemeentestem, Jurisprudentie Milieurecht en Bouwrecht.

Leer al onze specialisten kennen