Algemeen bestuursrecht

Moet ik mijn nieuwe bedrijfshal laten aanpassen of zelfs gedeeltelijk afbreken, nu het gemeentebestuur heeft aangekondigd een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom te willen nemen?

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het adviseren en procederen voor en tegen de overheid. Het gaan daarbij veelal om procedures rondom opgelegde lasten onder dwangsom, lasten onder bestuursdwang en bestuurlijke boetes. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf zich niet aan de voorschriften van zijn omgevingsvergunning houdt of omdat er een bouwwerk zonder vergunning is gebouwd.
Daarnaast adviseren en procederen wij regelmatig over subsidies die door het Rijk, provincies of gemeenten aan non-profitinstanties en bedrijven worden verstrekt. Bijvoorbeeld omdat gemeentebesturen in tijden van bezuiniging langlopende subsidierelaties willen wijzigen of zelfs beëindigen.

Ten slotte verlenen wij juridische bijstand in zaken waar het gaat om het verkrijgen van overheidsinformatie. Voor een goed functionerende overheidsorganisatie is openbaarheid van overheidsorganisatie van wezenlijk belang. De openbaarheid van informatie wordt gewaarborgd – tot op zekere hoogte – in de Wet openbaarheid van bestuur. Onze advocaten adviseren en procederen met regelmaat over geschillen die betrekking hebben op de Wet openbaarheid van bestuur.