Robert Wannink

Robert Wannink (1973) studeerde in 1998 af aan de Radboud Universiteit.

Al vroeg wist hij wat hij wilde: contact met mensen in combinatie met inhoudelijke verdieping. ‘Communicatief en inhoudelijk sterk’ is de korte maar bondige typering van Robert Wannink door een cliënt. Binnen het juridisch spectrum hebben ruimtelijke vraagstukken zijn aandacht. Van jongs af aan is dat zijn passie. Tijdens zijn studie was hij student-assistant bij de vakgroep Bestuursrecht, waar hij een bijdrage leverde aan de eerste druk van de studiepocket ‘Wet op de Ruimtelijke Ordening’.

Robert werkt sinds 1998 in het omgevingsrecht. Eerst als planologisch-juridisch adviseur bij BRO en vanaf 1999 als advocaat omgevingsrecht en projectontwikkeling bij (middel)grote advocatenkantoren. Sinds 2017 werkt Robert met veel plezier bij ZYPP advocaten voor overheden, projectontwikkelaars, bouwers en andere opdrachtgevers.

Naast de advocatuur is hij al geruime tijd in het werkveld actief als arbiter/bindend adviseur, docent omgevingsrecht voor advocaten, ambtenaren en adviseurs, voorzitter van een tweetal gemeentelijke bezwaarschriftencommissies en redacteur/auteur voor het vakblad Praktisch Bestuursrecht. Door zijn actuele inhoudelijke kennis zorgt hij ervoor dat alles uit een zaak gehaald wordt. Als het even kan zonder gerechtelijke procedure, maar als een procedure niet voorkomen kan worden gaat hij de strijd graag aan.

Opleiding

 • 1998 Nederlands Recht, Radboud Universiteit
 • 2002 Grotius opleiding Algemeen Bestuursrecht

Specialisme

 • Omgevingsrecht, waaronder water- en energierecht
 • Algemeen Bestuursrecht, subsidies, handhavingszaken
 • Wegenverkeerswet (het nemen van snelheidsmaatregelen)
 • Projectontwikkeling (toetsing van bouwvoornemens en/of omgevingsvergunningen aan wetgeving, beleid en rechtspraak)
 • Bomen & Recht

Nevenactiviteiten

 • Docent ruimtelijk bestuursrecht Geoplan
 • Docent algemeen bestuursrecht / wabo, Stichting Brabantse Advocaten (OSR)
 • Docent bestuursprocesrecht beroepsopleiding Orde van Advocaten (minor en major)
 • Docent Bomen & Recht, Helicon Eindhoven
 • Lid Commissie Bestuursrecht, overlegorgaan tussen Rechtbank Oost-Brabant en bestuursrechtadvocaten
 • Lid Bossche Bouw Sociëteit
 • Oud Lid Ronde Tafel 58 ‘s-Hertogenbosch
 • Lid Lions Bolduc ‘s-Hertogenbosch
 • Redacteur “Praktisch Bestuursrecht“
 • Voorzitter Commissie Bezwaar & Beroep in de gemeente Best
 • Voorzitter Commissie Bezwaar & Beroep in de gemeente Baarle-Nassau

Publicaties